Magyar-osztrák pályázattal indul el a kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések támogatása.

A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket ösztönző pályázat nemzetközi projektek előkészítéséhez vagy megvalósításához nyújt kiegészítő jellegű, elsősorban a kutatói szakembercserét és kapcsolatépítést támogató finanszírozást.

Ezt 2015. október 20-val kezdődően az NKFI Hivatal több relációban hirdeti meg. Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 300 millió forint keretösszeget biztosít.

A kiemelkedő tudományos eredmények többsége ma már nemzetközi együttműködések eredményeként születik meg, így döntő fontosságú, hogy a hazai kutatók aktívan bekapcsolódjanak a nemzetközi hálózatokba, a legkiválóbb kutatói műhelyekkel alakítsanak ki kapcsolatokat, amelyekre alapozva közös projektek indulhatnak el.

A TéT pályázatok révén kialakuló kapcsolatrendszer elősegíti a hazai kutatási intézmények uniós szintű, nagyobb léptékű és költségvetésű kutatási konzorciumokba való integrációját, valamint a fiatal kutatók kiemelt támogatása révén a kutatói utánpótlás nevelését.

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés támogatása című pályázati felhívás a valamennyi relációra érvényes általános szabályokat rögzíti, míg az egyes relációkra vonatkozó speciális szabályozást, a költségvetési keretösszeget, a projektenként igényelhető támogatást és határidőket a Pályázati felhívás kiegészítései tartalmazzák.

Az október 20-án megjelent osztrák-magyar TéT pályázatot követően október végén, illetve november elején a török, argentin, kínai, francia, portugál és montenegrói relációkban nyílik meg újabb felhívás a bilaterális tudományos és technológiai együttműködések erősítésére.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)