A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására.

A pályázat célja a honvédelem ügyét hitelesen népszerűsítő katonai hagyományőrző
tevékenység támogatása.

A támogatható tevékenységek:
A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló
rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem különböző korszakaira (preferáltan a reguláris haderőkre) jellemző, azt idéző katonai ruházati és felszerelési tárgyak, fegyver másolatok, zászlók, és a katonai táborozás eszközeinek készítése, készíttetése, javítása, beszerzése.

A rendelkezésre álló forrás 15 000 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  A támogatás vissza nem térítendő, folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási
előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).
  
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint.  

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása: katonai hagyományőrzés.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: 
-alapítványok,
-egyesületek (ide nem értve a szövetséget, a szakszervezetet és a pártot), 
amelyek:
• önálló jogi személyiséggel,
• magyarországi székhellyel,
• önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek, és
• alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos
tevékenység.

Benyújtási határidő:2016. július 04.  Támogatási időszak kezdő időpontja: 2016. július 05. Támogatási időszak záró időpontja:2016. december 31.

(forrás: kormany.hu)