A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására

A pályázat célja:
A honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok támogatása. 

A támogatható tevékenységek:
A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvények,
rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása.

Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: 
– alapítványok,
– egyesületek (ide nem értve a szövetséget, a szakszervezetet és a pártot)

A rendelkezésre álló forrás 10 000 000 Ft.
 
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint. 
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. 
A HM TKH a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Benyújtási határidő: 2016. július 04.
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2016. július 05.
Támogatási időszak záró időpontja: 2016. december 31.

(forrás: kormany.hu)