Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdet a magyarországi nemzetiségek anyaországaival, illetve a más országban élő, azonos nyelvet beszélő közösségeivel kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére.

A pályázat célja a Magyarországon élő nemzetiségi közösségekhez tartozó fiatalok az anyaországi, illetve a más országban élő, azonos nyelvet beszélő kortársaikkal egymás megismerése révén szorosabbá fűzzék a kapcsolataikat, gyakorolhassák anyanyelvüket, így megéljék kulturális autonómiájukat.

Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi országos nemzetiségi önkormányzatok.

Jelen kiírás keretében feltéleleknek megfelelő országos nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak – együttműködve azon anyaországi és külhoni szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, akikkel a hazai nemzetiségek szoros kapcsolatokat ápolnak – magyarországi / határon túli anyanyelvi táborok megvalósítására.

Jelen kiírás keretében Magyarország, illetve az anya- és nyelvnemzetek településeinek 8-18 éves korosztályba tartozó diákjai és kísérőik Magyarországon és/vagy az anyaországban, illetve más országban – ahol azonos nyelvet beszélő közösségei élnek – megvalósuló közös táborozása támogatható. A pályázónak a tábor programjába kötelező beépíteni egy magyar vonatkozású programelemet, amely lehet történelmi és kulturális jellegű program (pl. egy magyar vonatkozású emlékhely meglátogatása).

A pályázat keretében a pályázó szervezet több csoport eltérő helyre és időpontban megvalósuló programjára kérhet támogatást.

Minden 10 diákkal egy kísérőnek szükséges utaznia. Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja.

Jelen pályázati kiírás keretében egy személy egy utazáson vehet részt.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

Az anyanyelvi tábor időtartama legalább 3 nap, legfeljebb 10 nap lehet. A pályázó által igényelhető támogatás maximális mértéke: 5.000.000- forint. A pályázatban legalább 10 diák határokat átlépő utazásának vállalása szükséges. Amennyiben a pályázatban vállalt létszámnál kevesebb diák utazása valósul meg, a Támogatott a létszámmal arányosan kevesebb támogatásra tarthat igényt.

Pályázni kizárólag az alábbi költségekre lehet:
• utazási költség;
• szállásköltség
• étkezés költsége
• programokhoz kapcsolódó költségek (pl: belépődíjak, ajándékok,foglalkozásokhoz alapanyagok, eszközök)
• személyi jellegű költség.

A pályázat keretében a 2016. május 1. és 2016. október 31. közötti időszakban megvalósításra kerülő táborok támogathatóak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 11.

(forrás: emet.gov.hu)