Idén újra pályázható a magyarországi önkormányzatok számára a 2015-ben indult zártkerti revitalizációt célzó nemzeti program.

Egyedi kérelmek benyújtásával nyílik lehetőség 2016. június 28-ig bezáróan az összesen 300 millió forintos támogatás igénybevételére.

A minisztérium szükségesnek tartotta egy olyan program elindítását, amely a hagyományokat életben tartó, a szőlő- és gyümölcstermelésre alapozó, az öngondoskodást segítő, a kétkezi munkával elért sikereket ismeri el. Az idei program keretében olyan mentorálással kísért mintaprogramok juthatnak vissza nem térítendő támogatáshoz, amelyek során zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációja valósul meg igazoltan őshonos vagy tájfajta növény telepítésével, közösségi termelés mellett.

Jelenleg mintegy 200.000 hektár zártkerti ingatlan található hazánkban, melyek nagy része elhanyagolt, gondozatlan terület, jellemzően a települések határában lévő, főként kézimunkával művelhető, apróparcellás szőlő- és gyümölcsterületek. A program célja az egykori zártkerti, elhanyagolt területek újjáélesztése, a vidéki emberek értékmegőrző, élelmiszer önellátó képességének segítése. A gazdálkodás újraindítható a zártkertek eredeti funkcióinak megőrzésével, hiszen az önkormányzat koordinálásában a településen élő lakosság egy része még bevonható a zöldség- és gyümölcstermesztésbe, amely a tömegtermelés hatásával szemben a helyi termékek felértékelésében, az öngondoskodás felerősödésében, a vidéki népesség életfeltételeinek javításán túl a helyi kulturális élet fellendítésében is megoldást jelenthet.

A 2015-ben elindított program keretében mindösszesen mintegy 147,6 millió forint támogatásból 15 db egykori zártkerti revitalizációja valósul meg. Jelenleg is zajlik Ezen fejlesztések megvalósítása.

A programot egyre növekvő érdeklődés jellemzi az egészséges táplálkozás előtérbe kerülése, valamint a helyi gazdaságok adta sokszínűség és a tájegységre jellemző egyedi termékek iránti kereslet népszerűségének folyamatos növekedése okán is.

Az idei program során a tárca projektenként legfeljebb 10 millió forint támogatást kíván nyújtani, így akár 30 önkormányzat is megvalósíthatja fejlesztését a rendelkezésre álló forráskeret alapján.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)