A fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet.

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki a saját nevében vásárolt, vagy a termeltető vagy termelői csoport nevében vásárolt fémzárolt vetőmagot átvette és a 2014. október 20. és 2015. április 30. közötti időszakban vásárolt vagy átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta, valamint megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmek 2015. augusztus 5-ig nyújthatóak be.

(forrás: www.mvh.gov.hu)