A pályázati felhívás célja a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre.

A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kell lennie. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet.

Pályázhatnak:
• államilag elismert, egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények;
• közép-magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá;
• költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
  I. Alapkutatás
  II. Alkalmazott (ipari) kutatás
  III. Kísérleti fejlesztés

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
  IV. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek
  V. Projekt koordinációs tevékenység
  VI. Piacra jutás:
       piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, szakmai konferenciákon való részvétel),
       marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
       formatervezés,
       marketing vagy üzletfejlesztési munkatárs alkalmazása.
  VII. Konferencián való részvétel

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében:
  VIII. Eszközbeszerzés
  IX. A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, felújítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
  X. Immateriális javak beszerzése

A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című (FIEK_16) pályázatra az NKFI Alapból rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma 2-4 db, a támogatás összege projektenként minimum 2 milliárd Ft, maximum 4 milliárd Ft lehet. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől 2016. szeptember 15-ig lehetséges. A fenti beadási határidőig benyújtásra kerülő projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

(forrás: nkfih.gov.hu)