A pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:

• bármely, a felnőttoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet
• bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény

Résztvevők köre:

• Bármely, a felnőttoktatás területén működő intézményben / szervezetben dolgozó személy.

Támogatható tevékenységek:

• Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében felnőttoktatással foglalkozó intézmények / szervezetek munkatársai végeznek oktatási / képzési tevékenységet a külföldi partnerintézményben.
• Munkatársak képzése, amely a felnőttoktatással foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését szolgálja a következő lehetőségeken keresztül:
• külföldi szervezett kurzusokon vagy tréning alkalmakon való részvétel
• egy külföldi felnőttoktatási területen működő intézménynél / szervezetnél végzett job-shadowing / tanulmányút

A projekt futamideje: 1-től 2 évig.

A gyakorlat időtartama: 2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

(*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország)

Pályázati feltételek:

• A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor kizárólag a küldő szervezet megadása szükséges.
• Konzorciumi pályázatok esetén minimum 3, a küldő országban bejegyzett, felnőttoktatás területén működő intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor az összes konzorciumi tagot meg kell nevezni.
• Egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény vagy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, mely egyben tartalmazhatja a munkatársak számára megpályázott különböző típusú mobilitási tevékenységeket. Ugyanakkor egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény tagja, illetve koordinátora lehet több különböző konzorciumnak is.

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

• Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőként számolva
• Megélhetési költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján résztvevőnként számolva
• Szervezési támogatás:

100 főig: 350 EUR / résztvevő
100 fő fölött: 200 EUR / további résztvevő

• Kurzusdíj: 70 EUR / résztvevő / nap, legfeljebb 700 EUR / résztvevő
• Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

Az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be, egyének közvetlenül nem.

Pályázati határidő: 2016. február 2. 12:00.

(forrás: tka.hu)