A felhívás a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten és annak 2014. június 27-i helyesbítésén alapul.

A MEDIA alprogram egyik prioritása  az audiovizuális szereplők azon kapacitásának erősítése, hogy az Unióban és az Unión kívül terjeszthető európai audiovizuális alkotásokat fejlesszenek, illetve európai és nemzetközi koprodukciókat hozzanak létre.

Támogatást nyújt a program  olyan európai audiovizuális alkotások, különösen filmek és televíziós alkotások fejlesztéséhez , amelyek kedvezőbb határokon átnyúló terjesztési lehetőségekkel rendelkeznek.

Pályázhatnak a  közelmúltban sikert felmutató európai videojáték-gyártó vállalkozások, melyeket legalább 12 hónappal a benyújtási határidő előtt törvényesen bejegyeztek.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 2,6 millió EUR.

Benyújtási határidő:  2016. március 3. déli 12.00 óra (brüsszeli idő szerint)

(forrás:  http://media.kreativeuropa.hu/)