Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ program pályázati felhívásait a 2016-os évre vonatkozóan.

A 2014-2020 között megvalósuló Erasmus+ program a legjelentősebb, nemzetközi együttműködéseket támogató uniós program és intézményfejlesztési lehetőség, amelyben mobilitások, stratégiai partnerségek és szakpolitikai reformfolyamatok támogatására van mód. A program oktatási és képzési, valamint ifjúsági és sport területen megvalósuló projekteket támogat, amelyekre 2016-ban 1,8 milliárd euró fordítható a részt vevő országokban.

A köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulást segítő és felsőoktatási intézmények, szervezetek szektoronként pályázhatnak, de olyan együttműködésekre is van lehetőség, amelyekben például iskolák, cégek és felsőoktatási szereplők dolgoznak közösen egy-egy projekten.

A pályázati felhívás alapja az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), valamint az Erasmus+ 2015. és 2016. évi éves munkaprogramja.

Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik.

Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás
• Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
• Erasmus Mundus közös mesterképzések
• Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények
2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje
• Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
• Tudásfejlesztési szövetségek
• Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
• Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
• Kapacitásépítés az ifjúságügy terén
3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása
• Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában
• A Jean Monnet program tevékenységei
o Jean Monnet tanszékek
o Jean Monnet oktatási modulok
o Jean Monnet kiválósági központok
o Jean Monnet társulások támogatása
o Jean Monnet hálózatok
o Jean Monnet projektek
• Sport
o Együttműködési partnerségek
o Kisebb együttműködési partnerségek
o Nonprofit európai sportrendezvények

 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:

• az Európai Unió 28 tagállama,
• az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
• EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.
 

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1 871,1 millió EUR.

• Oktatás és képzés 1 645,6 millió EUR (3)
• Ifjúságügy 186,7 millió EUR.
• Jean Monnet 11,4 millió EUR.
• Sport 27,4 millió EUR.

További információk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/347/06&qid=1446714066481&from=EN és http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_hu.htm

(forrás: http://www.tka.hu/)