A felsőoktatási intézmények versenyképességének egyik záloga a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás. A nemzetközi szakmai horizont bővítését segítik azok a pályázattípusok is, amelyek az intézmények közötti projekt alapú együttműködéseket támogatják.

Ezek a tevékenységek vitathatatlanul pozitív hatással vannak a részt vevő intézményekre, a bevont hallgatókra és oktatókra.

Az Európai Unió Erasmus+ programjának célja, hogy hozzájáruljon az oktatás, a a képzés és az ifjúsági munka korszerűsítéséhez, támogassa a készségekfejlesztését és segítse a foglalkoztathatóság növelését.

A program hozzájárul az európai felsőoktatás korszerűsítéséhez és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez. Lehetőséget nyújt a jó gyakorlatok megosztására, üzleti partnerekkel való közös munkára és az Európán túli felsőoktatási együttműködések kialakítására is.

Intézmények közötti felsőoktatás-fejlesztési nemzetközi együttműködéseket támogató pályázati lehetőségek:

Mobilitási projektek – Közös mesterképzések (Joint Master Degrees)

Az Erasmus Mundus mesterképzések pályázattípus utóda. A program az európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti együttműködést kívánja elősegíteni annak érdekében, hogy az egyetemek és a főiskolák magas színvonalú oktatással kiváló szakembereket képezhessenek. Olyan kiemelkedő közös mesterképzések működtetésére lehet pályázni, amelyeket legalább három európai felsőoktatási intézmény alkotta konzorcium hozott létre. A képzésben közreműködhetnek egyéb szervezetek és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények is. A képzés kötelező eleme a mobilitás. A program lehetőséget kínál arra is, hogy a konzorcium ösztöndíjas oktatókat hívjon meg, illetve, hogy a részt vevő hallgatók a képzés teljes időtartamára ösztöndíjban részesüljenek.

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén – Stratégiai partnerségek (Strategic Partnerships)

A pályázattípus keretén belül olyan projektek támogathatók, amelyek innovatív gyakorlatok cseréje, a tanulás, tanítás modernizációja terén valósítanak meg nemzetközi együttműködéseket. A legalább három ország intézményeinek részvételével működő konzorcium tevékenységei érinthetik: a vállalkozói készségek fejlesztését, kompetenciafejlesztést, tananyagok és közös képzések, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozását. A pályázattípus a cégek és felsőoktatási intézmények közötti projektalapú nemzetközi együttműködéseket is támogatja.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. felsőoktatási intézmények, képző központok, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: a konzorciumvezető intézmény Nemzeti Irodájához, Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén – Tudásszövetségek (Knowledge Alliances)

A pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projekteket támogatja. A strukturált együttműködések célja, hogy nagyszabású projektek keretén belül valósuljon meg a tudáscsere és tudásáramlás. A támogatott projektek feladata továbbá a konzorciumot alkotó intézmények hallgatói, oktatói, valamint az együttműködő cég munkatársai vállalkozókészségének serkentése. A projektekkel szemben támasztott alapvető követelmények: innováció, fenntarthatóság, pozitív hatás.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. felsőoktatási intézmények, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén – Intézményfejlesztés a felsőoktatás területén (Capacity Building in the Field of Higher Education)

A program alapvető célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. Az együttműködések fő törekvése a felsőoktatás minőségének javítása a partnerországokban. A program a felsőoktatási intézmények felzárkóztatására, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések és a modernizációs folyamathoz
szükséges kapacitások fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A hallgatók foglalkoztathatóságának javítása is a program célkitűzései közé tartozik.

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

Jean Monnet program

A Jean Monnet program célja az európai integráció kérdéseivel foglalkozó intézmények támogatása, illetve az oktatás, kutatás és közös gondolkodás ösztönzése az európai integráció témakörében. A program világszerte támogatja azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek az Európai Unió történelmével, politikáival, gazdaságával és jogi rendszerével kapcsolatos kutatásokat végeznek, vagy ilyen témájú kurzusokat indítanak.

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények

Pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

Az Erasmus+ pályázati lehetőségekről bővebb információ:  http://www.tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus+

CEEPUS Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram

Az egyik legnépszerűbb regionális felsőoktatási mobilitási program a hivatalos CEEPUS országok felsőoktatási intézményei közötti nemzetközi együttműködések kialakítását teszi lehetővé. A programban részt vevő felsőoktatási intézmények hálózatokat alkothatnak, ezeken belül valósul meg a speciális témát érintő szakmai együttműködés, valamint az oktatók és hallgatók mobilitása. A hálózatoknak arra is van lehetőségük, hogy szakterületükön nyári egyetemet, intenzív kurzust szervezzenek.

A programban a következő országok vehetnek részt: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények
Pályázat benyújtása: www.ceepus.info honlapon

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények

Bővebb információ: http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus

EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj program

A program célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon a magyar és a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.

A program keretében a felsőoktatási intézmények is pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projektalapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

Felsőoktatási intézmények közötti együttműködési projektek:
a) egyes tématerületeken megvalósuló intenzív programok;
b) partnerségek;
c) felsőoktatási intézmények és vállalatok közti együttműködések.

Ki pályázhat: felsőoktatási intézmények

Pályázat benyújtása: www.norvegalap.hu honlapon

Bővebb információ: http://www.tka.hu/palyazatok/118/egt-alap, valamint a www.norvegalap.hu honlapon.

(forrás: tka.hu)