Erasmus+  keretében civil szervezeteknek is van lehetőségük pályázni.

Európa a polgárokért:

Az Európa a polgárokét program célja, hogy segítse a polgárokat az Európai Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

A civil szervezetek a következő kategóriákban pályázhatnak:

európai emlékezet (pályázóként és partnerként is részt vehetnek a projektben)
Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/130/europai-emlekezet-projektek

civil társadalmi projektek (pályázóként és partnerként is részt vehetnek a projektben)
Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/129/civil-szervezetek-projektjei

városok hálózatai (csak partnerként vehetnek részt a projektben)
Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/128/varosok-halozatai

További részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert

Erasmus+ bármelyik oktatási területen projekttémától függően:

Mobilitás: http://www.tka.hu/palyazatok/108/mobilitas/erasmus+

Stratégiai partnerség:  http://www.tka.hu/palyazatok/108/partnerseg/erasmus+

(forrás: tka.hu)