Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” címmel nyílt pályázatot hirdet „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

A pályázati kiírás célja egységes emléktáblák elhelyezése minden olyan érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai fogolyként vagy hadifogolyként, illetve emléktáblák kihelyezése az egykori gyűjtő- és hadifogolytáboroknál.

Pályázók köre:
 helyi önkormányzatok;
 nemzetiségi önkormányzatok;
 magyarországi és határon túli civil szervezetek.
 egyház, egyházi szervezetek

Támogatható tevékenységek:
 Emléktábla elkészítésének, elhelyezésének költségei
 Avató rendezvények
 Már elhelyezett emléktáblák környezetének, megközelíthetőségének javítására, kegyeleti megemlékezések terének kialakítása
 Szobor, emlékmű elkészítésének, felállításának költségei

Benyújtandó:
a táblára kerülő áldozatok neve, az átadás tervezett időpontja, a rendezvényre meghívottak felsorolása, az átadási rendezvény programterve, az elkészítendő tábla költségterve.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 55.000.000 Ft. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázat maximálisan 2 500 000 Ft támogatásban részesülhet, melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

Benyújtási határidők (szakaszos):
• 2016. január 22.
• 2016. február 22.
• 2016. március 22.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu

(forrás: emet.gov.hu)