Az Európai Bizottság a Horizont 2020 keretprogram társadalmi kihívások 2 (SC2), az úgynevezett „Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengerkutatás, tengeri és belvízi kutatás és a biomassza-alapú gazdaság” 2016/2017-re szóló munkaprogramját október 14-én publikálta.

A pályázatok benyújtási határideje 2016. február 17-e. Addig van néhány hónap arra, hogy felkészüljenek a pályázati forrásokra a tagországok, illetve a potenciális szereplők. 70%-kal növeli a kiírások számát a 2016/2017 munkadokumentum a 2014/2015-höz képest, így 49 projektkiírás 83-ra emelkedik, továbbá az SC2-re allokált források nagysága is nő, az előző munkaprogramhoz rendelt 482 millió euró 727,5 millió euróra bővül. Tehát átszámítva agrárkutatási, fejlesztési és innovációs forrásokra az EU által hozzávetőlegesen 218 milliárd forint lesz elérhető a következő két évben.

A munkaprogram az innováció gyakorlati szükségletek mentén történő megvalósulását, a magánjellegű beruházásokat ösztönzi és a KKV-kat kiemelten támogatja, ezzel párhuzamosan pedig elvárja a projektek nyilvánosságra hozatalát, valamint a harmadik országokkal (Afrika, Dél-Kelet Ázsia, Kína és Sarkvidék) való kutatás-fejlesztési együttműködéseket bátorítja.

Még jelentősebb szerepet kap a 2016/2017-es munkaprogramban a többszereplős megközelítés, az előző kétéves periódus 14 kiírásához képest, most 37 többszereplős projekt kiírás érhető el, amelynek a különböző szereplők bevonásával a kereslet-vezérelt innováció megvalósítása a célja. A H2020 és tagországok által működtetett agrárgazdasági innovációs hálózat és a támogatott operatív csoportok közötti átjárhatóságot ez a megközelítés teremti meg.

Négy tengely mentén összpontosulnak apályázati kiírások: (1) Fenntartható élelmiszerbiztonság (SFS), (2) Kék növekedés (BG), (3) Vidéki reneszánsz (RUR) és (4) Biomassza-alapú innováció a fenntartható termékek és szolgáltatások érdekében (BB).

A munkaprogram, illetve a részvételi feltételek a következő két linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)