A dm pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban közreműködő).

A pályázati felhívás célja: A helyi közösségek támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:
• egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok támogatása
• szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása
• környezetvédelem, energiafelhasználás csökkentése, „zöld” energiaforrások fejlesztése, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott programok támogatása
• állatvédelemmel kapcsolatos programok támogatása

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az 2 egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk; 3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 Ft. Az elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft. Magyarországon 10 pályázat kerül támogatásra. A 10 támogatott között a támogatási keret egyenlő arányban, nyertesenként 500.000 Ft összegben oszlik meg.

A pályázati projekt futamideje: 2016. augusztus 1. és 2017. január 31. A nyertesek kötelesek a projektet 2016. október 1.–ig megkezdeni

Pályázatot 2016. május 31-ig (24:00) az www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon a pályázati online adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

(forrás: www.dm-egyuttegymasert.hu)