A Duna régión belüli együttműködési és támogatási projektekre csaknem 70 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre 2020-ig.

Jóváhagyta az Európai Bizottság augusztus 20-i döntésével a Duna-medence 14 országának együttműködésével kidolgozott Duna Transznacionális Programot.

Szeptemberben megkezdődhet a program végrehajtása az első nemzetközi pályázati felhívás meghirdetésével. Az NGM szervezeti keretei között működő irányító hatóság látja el a programvégrehajtással összefüggő feladatokat a partnerországok döntése alapján.

Minderről Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára tájékoztatta az MTI-t.

A közös kutatás-fejlesztés és társadalmi innováció, a vállalkozói készség ösztönzése, a környezeti és kulturális felelősségvállalás, a közlekedésfejlesztés és az energiabiztonság, a karbonszegény gazdaság felé történő elmozdulás támogatása áll a program középpontjában.

A program Támogatja a transznacionális együttműködési projekteket az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának prioritásaival összhangban.

A közös, több ország részvételét feltételező együttműködési projektek célja egyelőre nem infrastrukturális fejlesztések fizikai megvalósítása, hanem azok előkészítése, az érintett országok közötti tervezési, kutatási, szakmai együttműködés keretében.

Az EU kohéziós politikájának második célkitűzése a Duna Transznacionális Program, az Európai Területi Együttműködés keretében megvalósuló európai transznacionális programok egyike. Megegyezik a földrajzi célterülete az EU Duna Régió stratégiája által meghatározott makrorégióval, amelyet a Duna-medencében található országok, illetve azok régiói alkotnak. Így a 14 partnerország közé Magyarországon kívül nem csak az EU-tag Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Románia, Németország (Bajorország és Baden-Württemberg tartomány), Szlovákia és Szlovénia tartozik, hanem az unión kívüli Bosznia és Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna, négy régió területével.

Szeptember végén várható az első nemzetközi pályázati felhívás meghirdetése, ezután évente hirdetnek meg újabb felhívásokat. A  partnerországok képviselőiből álló monitoring bizottság hoz majd döntést a beadott pályázatok támogatásáról.

(forrás: kormany.hu, MTI)