A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására.

A pályázatok célja:

NEA-KK-16-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-MA-16-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-NO-16-SZ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek elősegítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-TF-16-SZ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

NEA-UN-16-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Az alábbi – Magyarországon nyilvántartásba vett – szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

Társpályázó is csak:

a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot) lehet.

A NEA-16-SZ jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-16-SZ Közösségi környezet kollégium

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás, hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika,
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 • település és közösségfejlesztés.

NEA-MA-16-SZ Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

• élet és vagyonbiztonság,
• közbiztonság,
• polgári védelem,
• önkéntes tűzoltás,
• mentés és katasztrófa-elhárítás,
• közrend és közlekedésbiztonság védelme,
• szabadidő,
• hobbi és sport,
• a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

NEA-NO-16-SZ Nemzeti összetartozás kollégium

• a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
• az európai integráció elősegítése,
• a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
• az emberi és állampolgári jogok védelme,
• a vallási tevékenység elősegítése.

NEA-TF-16-SZ Társadalmi felelősségvállalás

• nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
• szakmai és érdekképviselet;
• adományosztás;
• szociális tevékenység;
• családsegítés;
• időskorúak gondozása;
• rehabilitációs foglalkoztatás;
• hátrányos helyzetű rétegek segítése;
• egyéb nonprofit tevékenységek.

NEA-UN-16-SZ Új nemzedékek jövőjéért

• nevelés és oktatás;
• képességfejlesztés;
• gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
• gyermek- és ifjúságvédelem;
• egészségmegőrzés;
• betegségmegelőzés;
• gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
• kábítószer-megelőzés,
• természet- és környezetvédelem.

Támogatási időszak 2016.04.01. 2017.03.31.

A rendelkezésre álló forrás 1 290 784 800 Ft. A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

Közösségi környezet kollégium:
Szakmai pályázati keretösszeg: 258 156 960 Ft, melyből szövetségek részére adható keretösszeg: 7 744 709 Ft és alapítványok, egyesületek részére adható keretösszeg: 250 412 251 Ft.

Mobilitás és alkalmazkodás:
Szakmai pályázati keretösszeg: 258 156 960 Ft, melyből szövetségek részére adható keretösszeg: 12 907 848 Ft és alapítványok, egyesületek részére adható keretösszeg: 245 249 112 Ft.

Nemzeti összetartozás kollégium:
Szakmai pályázati keretösszeg: 258 156 960 Ft, melyből szövetségek részére adható keretösszeg: 7 744 709 Ft és alapítványok, egyesületek részére adható keretösszeg: 250 412 251 Ft.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Szakmai pályázati keretösszeg: 258 156 960 Ft, melyből szövetségek részére adható keretösszeg: 2 581 570 Ft, és alapítványok, egyesületek részére adható keretösszeg: t 255 575 390 Ft.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium: Szakmai pályázati keretösszeg: 258 156 960 Ft, melyből szövetségek részére adható keretösszeg: 5 163 139 Ft és alapítványok, egyesületek részére adható keretösszeg: 252 993 821 Ft.

Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült szakmai programhoz kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.

A visszatérítési kötelezettség alá eső költségvetési támogatás az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A támogatás visszafizetésének módját – egy összegben vagy részletekben – és határidejét a támogatási szerződés rögzíti.

Amennyiben a civil szervezet vissza nem térítendő támogatásra szeretne pályázni, úgy a pályázati adatlapban erről nyilatkoznia kell. A Kollégium támogatási döntésében rendelkezik arról, hogy a civil szervezetet vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatásban részesíti. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a támogatást igénylő szervezet erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor.

Visszatérítendő támogatás az Alap rendelkezésre álló tárgyévi támogatási források 10 %-a erejéig nyújtható. Az Alap terhére nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátására egy összegben kerül sor.

A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, de az nem lehet kevesebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg NEAr. 11. § (4) bekezdésében meghatározott hányadánál.

Közösségi környezet kollégium Igényelhető támogatás minimuma 250 000 Ft, maximuma: 2 500 000 Ft.

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Igényelhető támogatás minimuma: 100 000 Ft, maximuma: 2 000 000 Ft

Nemzeti összetartozás kollégium: Igényelhető támogatás minimuma: 250 000 Ft, maximuma: 2 000 000 Ft

Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Igényelhető támogatás minimuma: 250 000 Ft, maximuma: 3 000 000 Ft

Új nemzedékek jövőjéért kollégium: Igényelhető támogatás minimuma: 150 000 Ft, maximuma: 2 500 000 Ft
A pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10 %-át saját forrásként szükséges vállalni.

Benyújtási határidők:

 • Közösségi környezet kollégium 2016.01.15.
 • Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2016.01.18.
 • Nemzeti összetartozás kollégium 2016.01.19.
 • Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2016.01.18.
 • Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2016.01.19.

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról www.emet.gov.hu valamint a www.civil.info.hu/web/nea honlapról.

(forrás: emet.gov.hu)