A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:

1. komponens: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába.

2. komponens: A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása, a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési, oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és továbbképzés e témakörben.

3. komponens: Az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, munkaerőpiaci esélyeinek növelését, a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében az alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítését, a fogvatartottak és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek képzését, továbbképzésére és érzékenyítését célzó programok megvalósítása.

4. komponens: A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program folytatása és fenntartása, az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása, az érintettek biztonságérzetének növelése, gyors, 24 órás információáramlás formájának kialakítása és működtetése, hálózatépítés, szakemberek képzése és továbbképzése.

Pályázat benyújtására jogosultak:

1. helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye;
2. települési önkormányzati szövetség, társulás;
3. költségvetési szerv (kivéve: minisztérium);
4. non-profit szervezet;
5. bevett egyház.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A Főpályázó több pályázatot is benyújthat, ha pályázataiban a szakmai megvalósítók nem azonosak. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer a (továbbiakban: „EPER”) szoftveren keresztül.

A támogatott projekteket minden komponensben 2016. május 15-ig be kell fejezni.

A rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 millió forint. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázati díj mértéke pályázatonként 10 000.- Ft, azaz tízezer forint.

A rendelkezésre álló keretösszeg az 1-4. komponens esetében összesen 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió Ft. A négy komponens közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege makro pályázatok esetén minimum 5 millió – maximum 15 millió forint. A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a saját forrásból kerül megvalósításra. A saját forrás kizárólag pénzbeli forrásként állhat rendelkezésre.

Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege mikro pályázatok esetén minimum 1 millió – maximum 3 millió forint. A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell biztosítani.
A pályázatok beadási határideje 2015. november 5. (csütörtök) 24:00 óra

(forrás: http://www.bunmegelozes.info/)