Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az „Azonnal cselekszünk” támogatási program keretében Kereset kiegészítés támogatása képzéssel pályázat megvalósítására.

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkoztatásának biztosítása, a vállalkozások tartós növekedéséhez szükséges, képzett humánerőforrás rendelkezésre állásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók pályázhatnak, az alábbi kivétellel:
– költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (KSH GFO kód: 3)
– nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofit gazdasági társaság KSH GFO kód 57)
– jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH GFO kód: 6)
– egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)
– egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8)
– önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23)

Az az Mt. 33. §-a szerinti munkáltató pályázhat, aki
– a legalább 20 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, valamint az érintett munkavállalókkal előzetesen írásban közölte, hogy munkaviszonyuk várhatóan egy éven belül megszűnik, és
– a csoportos létszámcsökkentéssel veszélyeztetett munkavállalókat munkaviszonyban foglalkoztatja, és
– vállalja a csoportos létszámcsökkentéssel veszélyeztetett munkavállalók a támogatás időszaka alatti csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatását, és
– együttműködik a munkavállalók képzése érdekében.

A támogatási keretösszeg 100 000 000 Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok folyamatosan benyújthatóak, legkésőbb 2016. január 30-ig illetve visszavonásig.

(www.ofa.hu/hu/kozhasznu+tevekenyseg/palyazati+felhivasok/aktualis+palyazati+felhivasok+2.html)