Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a magyar civil szektor a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat (CIC) működtet.

A Civil törvény 51. § (2) bekezdése szerint a civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. 2015. december 31-én megszűnik a jelenlegi CIC-ek címviselési joga, mert véget ér az a határozott időtartam, amikor a korábbi nyílt pályázat alapján 19 megyei és egy fővárosi civil szervezet birtokolta a CIC címet.

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl – kiemelt elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek közfoglalkoztatásban történő részvételével kapcsolatban és a magyar-külhoni magyar civil szervezetek kapcsolatainak további fejlesztése érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. december 15.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: ) úton nyújtható be.
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a Pályázati adatlap hivatalosan aláírt eredeti példánya papíralapon, postai úton, legkésőbb a pályázati kiírás 6.1 pontjában megjelölt határidőig, ajánlott küldeményként is megküldésre kerüljön.

A Pályázati adatlap és a mellékletek szerkezete és formája nem változtatható meg, a tartalmi változtatás csak a kitöltésre vonatkozik.

A részletes pályázati feltételeket „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása „Civil Információs Centrum” cím elnyerésére” című pályázati kiírása tartalmazza.

(forrás. kormany.hu, EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)