A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Civil Információs Centrum címet elnyerhessék.

A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 2016. január 1-től, 2016. december 31-ig illetik meg.

A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek a Civil Információs Centrum kialakítására és a miniszter által adományozott cím szerinti működésre az adott megyében, valamint a fővárosban. Emellett a Civil Információs Centrumok kötelesek az e pályázati kiírásban, a szakmai együttműködési megállapodásban és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.

Jelen pályázat keretében kizárólag jogi személyiséggel rendelkező   Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik jelen pályázat kiírásának időpontjában:

– a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik;
– székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
– tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed; 
– rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával. 

A pályázat benyújtásának feltételei:

– A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros.
– Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy Civil Információs Centrum kialakítása érdekében. 
– Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

A támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai :

– A pályázati kiírás alapján 19 megyei és 1 fővárosi cím elnyerésére van lehetőség. A pályázat eredményeképpen összesen 20 civil szervezet nyerheti el a Civil Információs Centrum címet.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. december 15. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: ) úton nyújtható be.

(forrás: http://www.kormany.hu/)