Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozit tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja.

Támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely
a) a fejleszteni kívánt mozi vagy a felette tulajdonosi, vagyonkezelői jogokat gyakorló, azt üzemeltető gazdasági társaság többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy a mozit üzemeltető költségvetési szerv alapítója (fenntartó), vagy
b) vállalja, hogy a nem önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonban levő mozi működtetéséhez, üzemeltetéséhez a támogatás megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 10%-át biztosítja.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés alapján arra a fejleszteni kívánt mozira
tekintettel részesülhet támogatásban, amely a következő feltéteknek megfelel:
a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozi rendeletben előirt feltételek teljesítése
alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art” moziterem minősítést kapott, vagy ennek
hiányában a moziüzemeltető vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig e minősítést megszerzi,
b) legfeljebb öt moziteremből áll, és
c) nem rendelkezik érvényes megállapodással a film digitális hordozón történő bemutatásával kapcsolatosan a forgalmazó által termenként és filmenként fizetendő díjra
(virtuáliskópia díj) vonatkozóan.

A támogatás feltétele, hogy az art mozikra vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfeleljen a fejleszteni kívánt mozi, és legalább 25%-os önrészt vállaljon a pályázó. Vállalniuk kell a nyerteseknek, hogy a mozitermet art moziteremként működtetik a fejlesztést követően legalább két éven keresztül.

A pályázati célra összesen 100 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. december 3.

Részletek: http://www.kormany.hu/download/f/0d/80000/artmozi_palyazat_2015tam.pdf#!DocumentBrowse

(forrás: kormany.hu