A minőségi fűszerpaprika-előállítás ösztönzése céljából a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a 2016-ban is jelentős forrásokat különített el a fűszerpaprika-termelők részére, 170 millió forint összegben.

A minőségi hazai termékek, köztük a kézimunka-igényes fűszerpaprika-áruk piacra jutásának elősegítése érdekében az előző évekhez hasonlóan az FM 2016-ban is elő kívánja segíteni a minőségi fűszerpaprika-előállítást azáltal, hogy támogatást biztosít a minősített fűszerpaprika szaporítóanyag felhasználásához. A fémzárolt vetőmag támogatásának célja a magasabb hozam elérése, kiegyenlített és kiszámítható minőségű prémiumtermék előállítása, ezzel is segítve a versenyképesség növelését az ágazaton belül.

A támogatás mértéke a 2015. október 20. és 2016. április 30. közötti időszakban (támogatási időszak) megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint.

A támogatás igénybevételének feltételei akként változtak, hogy 2016-tól már a köztartozással rendelkező termelők is igényelhetik a támogatást. A támogatás igénybevételének alapvető követelménye továbbra is a vetőmagminőség igazolása a fémzárolt vetőmag címkéjével vagy a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával. A támogatás igényléséhez mellékelni kell a támogatási időszakban vásárolt (vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett) fémzárolt vetőmagról fűszerpaprika-termelő (vagy termeltető, termelői csoport) nevére kiállított számla másolatát. A támogatási kérelmet és mellékleteit május 1. és augusztus 5. között papír alapon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített, MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.

Felhívják a fűszerpaprika-termelők figyelmét a megfelelő igazolások beszerzésére! A 2015. évi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a szaporítóanyag származásának nem megfelelő igazolása miatt sokszor a támogatási kérelmek hiánypótlására volt szükség, a támogatás kifizetése pedig meghiúsult a nem megfelelő igazolások miatt.

A 2016. évi termés mennyiségét és minőségét természetesen nemcsak a szaporítóanyag minősége határozza meg, az sok tényezőtől függ, de a kiváló minőség egyik záloga a minősített szaporítóanyag használata. Ehhez kíván az FM támogatást nyújtani a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV.4) VM rendeletben foglaltak alapján.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)