Az Erasmus – fiatal vállalkozóknak program a törekvő európai vállalkozókat segíti hozzá egy európai kisvállalkozás elindításához és/vagy sikeres működtetéséhez szükséges képességekhez.

Az új vállalkozók tudást és szakmai ötleteket gyűjtenek és cserélnek egy tapasztalt vállalkozónál, akinél tartózkodnak, és akivel együttműködnek az 1-6 hónapos időtartam során. A tartózkodást részben az Európai Bizottság finanszírozza.

Ki vehet részt?

  • Új vállalkozók, akik elkötelezettek saját vállalkozásuk elindítása iránt, illetve az elmúlt három év során indítottak el egy vállalkozásukat.
  • Tapasztalt vállalkozók, akik a programban részt vevő országok valamelyikében kis- vagy középvállalkozás tulajdonosai vagy működtetői

Előnyök

Új vállalkozóként előnyre tesz szert egy, a részt vevő országok valamelyikében lévő kis- vagy középvállalkozásnál folytatott szakmai oktatáson. Ez megkönnyíti a vállalkozásának sikeres beindítását, illetve az új vállalkozás megerősítését. További előny az új piacokhoz való hozzáférés, a nemzetközi együttműködés és a külföldi üzleti partnerekkel való lehetséges együttműködés.

Fogadó vállalkozóként saját vállalkozásában előnyre tehet szert egy új, motivált vállalkozótól származó új ötletekből. Előfordulhat, hogy olyan szakmai képességekkel vagy tudással rendelkezik az adott területen, amelynek Ön nincs birtokában, és amely kiegészítheti az Ön szaktudását. A legtöbb fogadó vállalkozó olyan jó tapasztalatokra tett szert, hogy ezt követően több új vállalkozó fogadása mellett döntött.

Ez valóban olyan együttműködés, amelyben mindkét fél nyer, új európai piacokat vagy üzleti partnereket, illetve eltérő üzletviteli módszereket fedezhetnek fel.
Hosszabb távon előnyre tesz szert a széles körű hálózatépítési lehetőségekből, és előfordulhat, hogy hosszú távú üzleti partnerekként az együttműködés folytatása mellett döntenek (pl. vegyesvállalatok, alvállalkozói tevékenységek, megbízási viszony stb.).

A program általános működése

Az „Erasmus – fiatal vállalkozóknak” programot a vállalkozások támogatásában jártas helyi kapcsolattartó pontokon keresztül az Európai Bizottság finanszírozza és működteti a programban részt vevő országokban (pl. kereskedelmi kamarák, induló vállalkozásokat támogató központok, inkubátorházak stb.). Tevékenységüket európai szinten a program Támogatási irodája koordinálja.

A csere folyamata

A folyamat az alábbi négy fázisból áll:

Jelentkezés

Függetlenül attól, hogy új vagy tapasztalt vállalkozó, részt vehet a programban az online regisztrációs eszközön keresztül történő jelentkezéssel. Ebben a fázisban történik a kapcsolatfelvétel egy közvetítő szervezettel, amelyet Ön választhat ki. Ez a helyi kapcsolattartó pont felelős jelentkezésének érvényesítéséért, és a követelmények teljesítését követően annak elfogadásáért.

A partner megtalálása

Jelentkezésének elfogadását követően hozzáférést kap egy a programban részt vevő új és fogadó vállalkozókat tartalmazó online adatbázishoz. A megfelelő cserepartner megtalálásához maximum 5 ajánlatot tehet az adatbázisban. Helyi kapcsolattartó pontja felelős a vállalkozók közötti kapcsolat elősegítésében, és segítséget nyújt a partnerkeresésben.

Elkötelezettség és előkészületek

Az érintett felek (azaz az új vállalkozó, a fogadó vállalkozó és a felelős helyi kapcsolattartó pontok) egy „Minőség iránti elkötelezettség” c. dokumentumot készítenek, amelyben szerepel a munka/tanprojekt, a feladatok, a felelősségek, a teljesítések, a pénzügyi feltételek és a csere jogi vonatkozásainak leírása. A helyi kapcsolattartó pontok is szerveznek programokat, pl. tréningeket, hogy felkészítsék az új vállalkozót a cserére.

A megvalósítási fázis
A csere az Ön igényeinek megfelelően egy vagy két időszak során valósul meg (lásd alább), és felkérik egy visszajelzési űrlap kitöltésére. A felelős helyi kapcsolattartó pontok nyomon követik a tevékenység minőségét, valamint kiértékelik az eredményeket.

A határokon átnyúló együttműködés időtartama

A külföldi tartózkodás időtartama egy és hat hónap között változik, és összességében tizenkét hónap alatt kell azt lebonyolítani. A tartózkodás ezen időszak alatt több rövidebb részidőre osztható (minimum egy hét/részidő), amelyet az új vállalkozó külföldön tölt a fogadó vállalkozónál.

Elkötelezettségek és anyagi szempontok

Az új vállalkozó, a fogadó vállalkozó és a két helyi kapcsolattartó pont között létrejött elkötelezettség az alábbi két fő elemből tevődik össze:
• Minőség iránti elkötelezettség, amelyet a négy fél aláír (az új vállalkozó, a fogadó vállalkozó és a két érintett helyi kapcsolattartó pont), meghatározva a csere célját/céljait, a programtervet, a felelősségeket, a várt eredményeket, a tartózkodás időtartamát, a kezdés és a befejezés tervezett dátumát;
• Megállapodás az új vállalkozó anyagi támogatásáról, amelyet az új vállalkozó és helyi kapcsolattartó pontja ír alá. A finanszírozással kapcsolatos további részletekért látogasson el a weboldal „Anyagi támogatás” című részére.

Az új vállalkozó helyi kapcsolattartó pontja végzi az anyagi támogatás kiosztását a megállapodásban szereplő feltételek szerint. A fogadó vállalkozás helyi kapcsolattartó pontja gondoskodik a csere terv szerinti, gördülékeny lebonyolításáról a „Minőség iránti elkötelezettség” szerint.

A helyi kapcsolattartó pontok: a közvetítő szervezetek (IO-k)

A programot a helyi közvetítő szervezetekből (IO-k), mint pl. kereskedelmi kamarákból, inkubátorházakból vagy egyéb, vállalkozásokat segítő szervezetekből álló hálózat irányítja, amelyek európai, nemzeti vagy helyi szinten már részt vettek vállalkozások támogatásában.

Kiválasztásuk célja, hogy kapcsolatot teremtsenek az új vállalkozókkal (NE-k) és a fogadó vállalkozókkal (HE-k). Az Ön helyi kapcsolattartó pontjaként fő feladatuk az új vállalkozók és a fogadó vállalkozók közötti sikeres együttműködés lehetővé tétele. Ennek keretében elősegítik a program megvalósítását, tájékoztatást nyújtanak, ellenőrzik a jelentkezéseket, kapcsolatokat hoznak létre, ígérvényeket bocsátanak ki, és támogatást nyújtanak a tartózkodás időtartama alatt. Az új vállalkozó és a fogadó vállalkozó közötti kapcsolathoz két közvetítő szervezetre van szükség (az egyik az új vállalkozó kapcsolattartó közvetítő szervezete, a másik a fogadó vállalkozó kapcsolattartó közvetítő szervezete), mivel az új vállalkozónak és a fogadó vállalkozónak eltérő országból valóknak kell lenniük.

Támogatási iroda

Az európai szinten létrehozott Támogatási iroda szorosan együttműködik a Bizottsággal és a közvetítő szervezetekkel, ezáltal összhangot biztosít a közvetítő szervezetek által végzett tevékenységben, valamint kitágítja a mobilitási program páneurópai dimenzióját. Ezt a szerepet a EUROCHAMBRES.
Részletek: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

(forrás: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)