A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény  3. melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

A pályázat célja A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett, vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.

Pályázati alcélok: Az önkormányzat támogatást igényelhet:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,

e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.

Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, az f) pont esetében tulajdonszerzésre is igényelhető.

A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is pályázhat.

Keretösszeg:A 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 8. pont előirányzataként szereplő összeg.

Pályázat benyújtására jogosultak köre: Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok jogosultak a pályázat benyújtására

A támogatás formája A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. A támogatás mértéke 100%.
Lakosságszám szerinti támogatás
a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
f) 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
g) 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
h) 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.

Pályázatok benyújtásának határideje:
– elektronikus feltöltés lezárása: 2016. augusztus 31. 16:00
– papír alapon történő benyújtás: 2016. szeptember 1.

(forrás: kormany.hu.)