A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.

A támogatás célja:
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A pályázaton részt vehet, aki
1.a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
2.önmaga foglalkoztatását

a)egyéni vállalkozóként (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pontja, valamint 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint), vagy
b)új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
c)legalább egy naptári éve (azaz 2015. január 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (Bt. esetén beltagként)   a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján   tagi jogviszony alapján valósulhat meg (ez a munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
d)a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja.  A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, és

3. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) költségtervvel, és
4.a lakóhelye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van/lesz.

A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: 110 millió Ft.

A támogatás vissza nem térítendő tőkejuttatás amely maximum 2 millió  Ft-ig igényelhető.

A pályázat benyújtható  pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 2-ig.

(forrás: http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu/)