Ajánlattételi pótfelhívás a 2016. augusztus 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének kiegészítéséhez

Az ajánlat célja:

A munkaviszonyban állók, a munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerő-piaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába állás, illetve a munkahelyek megtartásának elősegítése a munkaerő-piaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

A támogatható képzések köre:

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. §-ában szereplő, támogatott képzések.

Kapcsolódó dokumentumok letöltése: letöltés

(forrás:kormanyhivatal.hu, Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály)