Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú, kizárólag komolyzenei tervek megvalósításának támogatására.

1. Pályázati cél: Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása).

A támogatást igénylőknek támogatott pályázatok esetén – a szakmai ellenőrzés érdekében – az egyes programok előtt két héttel értesítést/meghívót kell küldeniük a e-mail címre;

Jelen altémába amatőr kórusok és fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot (hivatásos kórus vagy fúvószenekar az az együttes, amelyet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint nyilvántartásba vett az erre kijelölt szerv, és a nyilvántartásba vételt igazolja, továbbá az a jogi személy, amelynek alaptevékenysége kulturális, művészeti rendezvények szervezése, rendezése és ezt a tevékenységet legalább két év óta folytatja, valamint felsőfokú oktatási intézmény).

Pályázók köre: a hangversenyt/hangversenyeket megrendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• hangszerelés tiszteletdíja,
• szerzői jogdíj(ak),
• kottakölcsönzés és -beszerzés,
• terembérleti díj,
• helyszínbérleti díj,
• hangszerbérlet,
• hangszerszállítás,
• hangszerhangolás,
• utazási költség,
• szállásköltség,
• audiovizuális eszközök bérleti díja,
• reklám-, marketing- és propagandaköltség.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. augusztus 31.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 75.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

2. Pályázati cél: Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok és kurzusok, továbbá interaktív komolyzenei foglalkozások kidolgozásának és megvalósításának támogatása a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.

Pályázók köre: a zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti együttesek, hangversenyszervezők, alap- és középfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), továbbá a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. augusztus 31.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• szerzői tiszteletdíjak (az ismeretterjesztő program vagy vetélkedő tematikájának kidolgozásában résztvevő szerzők részére),
• előadók tiszteletdíja,
• közreműködők tiszteletdíja,
• szerzői jogdíj(ak),
• terembérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
• helyszínbérleti díj (amennyiben az előadás nem az iskolákban jön létre),
• utazási költség,
• szállítási költség,
• hangszerbérlet,
• kottakölcsönzés és -beszerzés.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

A pályázóknak a támogatott pályázatok esetén – a szakmai ellenőrzés érdekében – az egyes programok előtt két héttel értesítést/meghívót kell küldeniük a e-mail címre.

3. Pályázati cél: Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel.

Pályázók köre: magyarországi zeneművészeti és előadó-művészeti szervezetek, szakemberek, kutatók, kamaraegyüttesek, zeneművészeti oktatási intézményekben tanuló, vagy már végzett fiatal magyar zeneművészek, a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselői (a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek). (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója)

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. június 30.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• szállásköltség,
• utazási költség,
• biztosítási költség,
• részvételi, regisztrációs díj,
• belépőjegy,
• standbérleti díj.

Jelen altémába amatőr kórusok és fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot. (Hivatásos kórus, vagy fúvószenekar az az együttes, amelyet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint nyilvántartásba vett az erre kijelölt szerv, és a nyilvántartásba vételt igazolja, továbbá az a jogi személy, amelynek alaptevékenysége kulturális, művészeti rendezvények szervezése, rendezése és ezt a tevékenységet legalább kettő év óta folytatja, valamint a felsőfokú oktatási intézmény.)

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 1.500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

4. Pályázati cél: Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken.

Pályázók köre: magyarországi hangversenyt rendező, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, valamint jogi személyek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. június 30.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• szerzői jogdíj,
• terembérleti díj,
• helyszínbérleti díj,
• szállítási költség,
• utazási költség,
• szállásköltség,
• reklám-, marketing- és propagandaköltség,
• kottakölcsönzés és -beszerzés,
• hangszerbérlet,
• hangszerhangolás,
• hang- és fénytechnikai költség.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 22.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

5. Pályázati cél: A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása.

A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése.

Az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által biztosított jogdíjbevétel terhére, az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény 35. §-a értelmében fénymásolt kotta használata nem támogatható. Amennyiben a kollégium tudomására jut, hogy a pályázó fénymásolt kottát használ, a Zenei Kollégium a pályázó összes további pályázatát érvénytelennek minősíti.

Pályázók köre: a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, mint az amatőr kórusok képviselői, valamint közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmények, országos hatókörű szakmai szervezetek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója), és egyéni vállalkozók.

Erre az altémára hivatásos előadó-művészeti együttesek és népművészeti csoportok, népdalkörök nem nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. június 30.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• alkotó(k) tiszteletdíja,
• szerzői jogdíj(ak),
• közreműködők tiszteletdíja,
• verseny nevezési díja,
• utazási költség,
• szállítási költség,
• szállásköltség,
• új művek beszerzése, repertoár bővítése,
• terembérleti díj,
• helyszínbérleti díj,
• reklám-, marketing- és propagandaköltség.

A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  10.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 700.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6. Pályázati cél: A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel.

Pályázók köre: amatőr fúvószenekarok képviselői, a pályázat benyújtásakor 18. életévüket betöltött magánszemélyek, illetve egyéni vállalkozók, valamint közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmények, országos hatókörű szakmai szervezetek (nem önálló jogi személy esetén, annak fenntartója).

Erre az altémára hivatásos fúvószenekarok nem nyújthatnak be pályázatot.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói tiszteletdíj,
• hangszerelés tiszteletdíja,
• szerzői jogdíj(ak),
• szakmai anyagköltség,
• nevezési díj,
• utazási költség,
• szállítási költség,
• szállásköltség,
• új művek beszerzése, repertoár bővítése,
• terembérleti díj,
• reklám- és propagandaköltség.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. július 1.–2017. június 30.

Nevezési díj összege/mértéke A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni.A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás .Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  8.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 23-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)