Közgyűjtemények Kollégiuma 2 pályázatot írt ki.

1. Téma:Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése.

Pályázók köre:
• Nyilvános könyvtári jegyzékeken szereplő közkönyvtárak.
• Megyei könyvtárral Könyvtárellátási Szerződést kötött települések önkormányzatai.

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben – telephelyén vagy fiókkönyvtárában – elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések, infokommunikációs eszközök beszerzésére pályázhatnak a felsorolt intézmények, amelyek 2014–2015-ben jelentős könyvtárépület- vagy nyilvános könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2016-ban ilyen fejlesztésük folyamatban van, és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és elhelyezése megtörténik 2017. augusztus 31-ig.

Azok az intézmények nem pályázhatnak, amelyek ugyanezen szolgáltatási tér eszközfejlesztésére korábban az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál már támogatásban részesültek.

Tervezett keretösszeg:150.000.000 Ft. Igényelhető támogatás:maximum 3.500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%.

Nevezési díj:10.000 Ft – mely magában foglalja a 27%-os áfát is. Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 10%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök,
• infokommunikációs eszközök, melyre az igényelt támogatás összegének legfeljebb 15%-a fordítható,
• szállítási költség.

Megvalósítás időtartama:2016. június 1.–2017. augusztus 31.

Benyújtási határidő:2016. május 27., éjfél.

2. téma Külföldön található, a magyar történelem, irodalom, művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának és közgyűjteményben történő elhelyezésének, illetve ilyen típusú projektek előkészítésének az Ithaka-program keretében megvalósuló támogatása.

Pályázók köre:
• Könyvtár: ODR könyvtárak.
• Levéltár: köz- és nyilvános magánlevéltárak.
• Múzeum: működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.

Nem nyújtható be pályázat azon szakmai programokra, amelyeket a Közgyűjtemények Kollégiuma a 2015. évi pályázati felhívás keretében már támogatásban részesített.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• szakértő tiszteletdíja,

A fenti tiszteletdíj kifizetése lehet dologi (számlás) kifizetés vagy személyi jellegű kifizetés is:
• hagyaték, illetve gyűjtemény megvásárlása,
• dobozolási, csomagolási költség,
• szállítási költség,
• biztosítási költség,
• vámköltség,
• raktár bérleti díja (hazaszállításhoz kapcsolódóan),
• utazási költség,
• szállásköltség.

Megvalósítás időtartama:2016. június 1–2017. május 31.

Nevezési díj:10.000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os áfát is. pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Tervezett keretösszeg:25.000.000 Ft Igényelhető támogatás:nincs meghatározva. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Benyújtási határidő:2016. május 27., éjfél.

(forrás: nka.hu)