A Nemzetközi Visegrádi Alapot a közép-európai együttműködés céljából hozták létre. A Visegrádi Csoport országai, azaz Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia működteti.

A célja, hogy a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést. A célok közt szerepel az egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatása, a kölcsönös, a határon átnyúló együttműködések, az oktatás és a diákcserék előmozdítása, turizmus fejlesztése valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatása.

A támogatható tevékenységek közt szerepel a kulturális együttműködés, az oktatás, a diákcserem a tudományos eszmecserék és kutatások, turisztikai promóciók és a határokon átnyúló együttműködés,

A projektben részt kell venni legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek.

Részletek: http://visegradfund.org/grants/small-grants.