A 2016-os költségvetés összesen mintegy 18 milliárd forintot biztosít települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására, megyei hatókörű városi múzeumok, megyei könyvtárak, valamint a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladataira.

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 2016-ban 11 588,6 millió forint összegű támogatásban részesülnek a központi költségvetésből.

Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás éves összegét az Előadó-művészeti Bizottságoknak a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg. A megítélt támogatási összeg havi bontásban, nettó finanszírozás keretében jut el az érintett helyi önkormányzathoz.

A megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei könyvtárak állami feladataihoz, valamint a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladataihoz nyújtott működési támogatás 2016. évi keretösszege 6,4 milliárd forint. A 2016-os támogatás összege minden önkormányzat esetében azonos a 2015. évi támogatási összeggel, ezzel garantált a kulturális alapellátás kiszámítható és stabil finanszírozása.

Az előirányzatok felosztásáról a kultúráért felelős miniszter dönt. A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont az állami feladatellátáshoz nyújtott támogatás kiszámíthatósága, a stabil intézményi működés és a kulturális alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának biztosítása.

A támogatási döntések az alábbi linken érhetőek el:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=401#!DocumentBrowse

(forrás: kormany.hu, EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság)