A 2015. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai megjelentek.

2015. július 15. és augusztus 14. között van lehetőség a pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására a Herman Ottó Intézet honlapján.

A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására pályázati felhívás célja a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, valamint a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése. A rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió Ft.

A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű pályázati felhívás célja a tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése. Ennek keretösszeg 400 millió Ft.

A tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatására pályázati felhívás célja a tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése. A rendelkezésre álló keretösszeg 150 millió Ft.

A tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására pályázati felhívás célja a tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik esetében a tanya lakóépülete villamosenergia-ellátással nem rendelkezik. A keretösszege 157,154 millió Ft.

A pályázati adatlapok kitöltését és véglegesítését követően lehet a kinyomtatni, majd a mellékletekkel együtt kell postai úton megküldeni a Herman Ottó Intézet címére 3 példányban legkésőbb augusztus 19-ig.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)