A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásának célja a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati státuszú kórokozója (amerikai szőlőkabóca) elleni növényvédőszeres védekezés.

A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében évente összesen legfeljebb 160.000 forint összeg igényelhető.

Támogatás jogosultja: a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés.

Támogatás elemei: növény-egészségügyi megelőzés támogatás, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növényegészségügyi felszámolás támogatása.

A növényegészségügyi megelőzési támogatást azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található.

A növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet értelmében a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtására, majd az MVH által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet 2016. március 1. és március 31. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani. A megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton történhet.

(forrás: mvh.gov.hu)