A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” központi munkaerő-piaci program 2016. február 1-jén indult.

A 2016. február 1-jén induló munkaerő-piaci program keretében elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt a korábbi közfoglalkoztatottat, akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a lentebb felsorolt munkáltatók valamelyikénél a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

Az egyén csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha az elsődleges munkaerőpiacon működő alábbi munkáltatók valamelyikével létesít munkaviszonyt:
Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság;

• egyéni vállalkozó, egyéni cég;
• vízi társulat;
• erdőgazdálkodó.

A támogatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent meghatározott munkaviszonyban a munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében legalább a napi négy órát, és a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (2016-ban: 22.800 Ft) a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.

(forrás: kormanyhivatal.hu, TMKH Foglalkoztatási Főosztály)