A 35 évesnél fiatalabb, felsőfokú végzettségű ötven fiatal számára a területi közigazgatási ösztöndíjprogram kiváló lehetőséget jelent a szakmai gyakorlat megszerzésére. Tizenhét kormányhivatalhoz kerülnek a területi közigazgatási ösztöndíjprogram résztvevői, egy fiatal a Somogy Megyei Kormányhivatalnál szerezhet gyakorlatot.

A Miniszterelnökség szakmai irányítása mellett, költségvetési forrásból megvalósuló egyéves program lebonyolításában a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vesz részt, a gyakorlati helyeket pedig a megyei kormányhivatalok biztosítják. A kormány által alapított közigazgatási programok közül ez a legújabb, a 2011 óta működő magyar közigazgatási ösztöndíjprogram és a fogyatékos felsőoktatási hallgatók 2014-ben indult közigazgatási ösztöndíjprogramja mellett. Az ösztöndíjprogram során a résztvevők az államigazgatás minden területét megismerve a közigazgatás iránti érdeklődésüket pályaorientáltságnak is tekintik.

A területi közigazgatás jelentős átalakításon esett át, most is folyamatban van egy új integrációs politika a területi közigazgatás, a járások megerősítése érdekében. Kiemelt kormányzati cél, hogy minél közelebb kerüljön az állami feladatok ellátása az állampolgárokhoz. A feladatmegosztás során a helyi ügyek intézése az önkormányzatoknál maradt, míg az állampolgárokat érintőek a járásokhoz kerültek.

A területi közigazgatási ösztöndíjprogram egyéves, jövő januárban fejeződik be, a résztvevők nettó 110 ezer forintot kapnak havonta. A program célja a megfelelő utánpótlás biztosítása a területi közigazgatás kormánytisztviselői állományának vonatkozásában, hogy a szakmailag felkészült, a közigazgatás iránt elkötelezett, megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező fiatal szakembergárda megtalálja helyét a közigazgatás szerteágazó feladatrendszerében.

A Somogy Megyei Kormányhivatalnál egy fő vesz részt a programban, közte és a Somogy Megyei Kormányhivatal között a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. § (2) bekezdése szerint ösztöndíjas jogviszony jött létre 2016. január 18. napjától 2017. január 18. napjáig terjedő időszakra. Az ösztöndíjas mellé egy mentor – a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának erdőfelügyelője – került kijelölésre, aki az elkövetkezendő egy évben az ösztöndíjas munkáját segíti, koordinálja.

(forrás: kormanyhivatal.hu, Somogy Megyei Kormányhivatal)