Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében támogatás vehető igénybe sajt magántárolásához.

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében támogatás vehető igénybe sajt magántárolásához a Bizottság 2008. augusztus 20-i, egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 826/2008/EK rendelet, valamint a Bizottság 2015. október 15-i, az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről szóló 1852/2015/EU felhatalmazáson alapuló rendelet és a jelen közleményben részletezett feltételek szerint.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatást csak Magyarország területén előállított és tárolt termékek esetében nyújthat.

Az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben.

A magántárolási támogatás kizárólag már betárolt sajtra kérhető.

Magántárolási támogatás kizárólag olyan termék tárolásához nyújtható, amely:

a) a Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete szerinti 0406 KNkód alá sorolható be;
b) megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségű;
c) a tárolási szerződés kezdőnapján eléri az azon érlelési időszaknak megfelelő
minimális érettségi fokot, amely alatt a sajt értéke növekedik;
d) a gyártó vállalkozást, valamint a gyártás időpontját a sajtokon letörölhetetlen feli
jelzi, esetleg kódolva;
e) tartalmazza a betárolás dátumát;
f) tárolása egész sajtként történik;
g) esetében a támogatási kérelem minimálisan 0,5 tonna mennyiségre vonatkozik;
h) korábban nem képezte raktározási szerződés tárgyát;
i) esetében a tárolás és az előállítás azonos országban történik.

A támogatható mennyiség az Európai Unió tagállamaiban összességében 100 000 tonna, amelyből – a tagállami felosztás értelmében – Magyarország számára 826,752 tonna áll rendelkezésére. A fel nem használt mennyiségek esetében – az arra igényt tartó tagországok között – az első időszakban felhasznált mennyiség alapján történik majd az újraelosztás.

A magántárolási időszak 60-tól 210 napig terjedhet. A tárolás időtartamát a 60 napos minimális tárolást követően a magánraktározó határozza meg. Kitárolás csak teljes tárolási tételenként történhet.

A 2015. évben a magántárolási támogatás összege a Bizottság 2015. október 15-i, 1852/2015/EU rendelete alapján az alábbi:

a) 15,57 euró/tonna a rögzített tárolási költségekre, továbbá
b) 0,40 euró/tonna/nap a szerződéses tárolás időtartamára.

Magántárolási támogatási kérelmet 2016. január 15-éig lehet benyújtani.

(forrás: mvh.gov.hu)