Pályázati cél: A népművészet 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása.

1.Pályázati cél: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű) megrendezése.

Pályázók köre:
Népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program (összevont intézmények esetében tagintézményenként három rendezvény) támogatására.
Pályázatot kizárólag a program megrendezője nyújthat be. Magánszemély nem pályázhat.

Pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet az alább felsorolt három témakörben.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadók tiszteletdíja,
• közreműködők tiszteletdíja,
• zsűritagok tiszteletdíja,
• szakmai anyagköltség (támogatási igény esetén tételes kifejtése a 106107-es betétlapon szükséges),
• reklám- és propagandaköltségek,
• utazási költség,
• szállítási költség,
• csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem)
• szállásköltség,
• terembérlés,
• helyiségbérlés,
• területbérlés,
• eszközbérlés,
• hang- és fénytechnika bérlése.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000 Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 45.000.000 Ft Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

2. Pályázati cél: Országos szakmai továbbképzések, konferenciák lebonyolítása.

Pályázók köre:
Országos hatókörű, népművészettel is foglalkozó szakmai szervezetek, intézmények (határon túli pályázók esetében, a saját országuk magyar lakta területét lefedő hatókörű szervezetek, intézmények).

Pályázatot kizárólag a program megrendezője nyújthat be.
Magánszemély nem pályázhat. Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül legfeljebb három program támogatására.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. február 28.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadók tiszteletdíja,
• közreműködők tiszteletdíja,
• oktatók tiszteletdíja,
• szakmai anyagköltség (támogatási igény esetén tételes kifejtése a 106104-es betétlapon szükséges),
• reklám- és propagandaköltségek,
• utazási költség,
• szállásköltség,
• terembérlés,
• helyiségbérlés,
• területbérlés,
• eszközbérlés,
• hang- és fénytechnika bérlése.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 15.000.000 Ft Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nevezési díj összege/mértéke: 5000Ft. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 18-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)