Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására.

A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. 

Pályázat benyújtására jogosultak a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek. Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

-a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka 2016. január 1 – 2016. december 31.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft. A támogatás formája  vissza nem térítendő bruttó támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. 5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 forint. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje 2016. január 10. 23:59.

(forrás: emet.gov.hu)