Pályázatot hirdet a Miniszterelnökség közigazgatási ösztöndíjra fogyatékossággal élő felsőoktatási hallgatók számára. A felhívás a Magyar Közlönyben jelent meg.

A program várhatóan február végén indul. Célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló, szakirányú munkatapasztalat-szerzésének biztosítása.

A Miniszterelnökség ajánlja fel a tapasztalatszerzés helyszínét a felvételt nyert ösztöndíjas számára a hallgató tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a minisztériumok igényeinek megfelelően. Felkészített mentorok segítik a résztvevők szakmai fejlődését. Az ösztöndíj összege a program három hónapja alatt havonta 50 ezer forint adómentes jövedelem. A felhívás szerint pályázni január 11-24 között lehet.

Azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akiknek legalább négy lezárt félévük van felsőoktatási intézményben, aktív hallgatói jogviszonyban állnak, és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szakvéleménnyel igazolják fogyatékosságukat.

A feltételek között szerepel az is, hogy a pályázó az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

Az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt, megjelöli a vonatkozó rendelet szerinti befogadó intézményt, ahol munkatapasztalatot kíván szerezni.

(forrás: kormany.hu, MTI)