Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „A mi történetünk” címmel nyílt pályázatot hirdet „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

A pályázati kiírás célja a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes történetének felkutatása és különböző formában (vers, próza, film, kiadvány, színházi forgatókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvéleménnyel való megismertetése, valamint a pályázati kiírásban meghatározott téma oktatását segítő anyagok előállítása.

Pályázók köre:

-Természetes személy (országhatártól függetlenül, korhatárbeli korlátozás nélkül) 

Támogatható tevékenységek:

A Szovjetunióba hurcolt volt politikai foglyok és kényszermunkások történetét (például: elhurcolásukat, lágeréletüket, szabadulásuk utáni életüket, közvetlen családtagjaik életét, az utazást, a táborokat, a szabadulásukat, itthoni befogadásukat, személyes élményeiket és emlékeiket, az 1950-es évek itthoni légkörét) bemutató, a témát feldolgozó
a) rövidfilm legalább 2, legfeljebb 7 perc terjedelemben
b) dokumentumfilm
c) prózai alkotás, esszé legfeljebb 10.000 karakter terjedelemben
d) novella, dráma, regény
e) vers
f) személyes történet, bármilyen hosszú terjedelemben és hozzá tartozó 2500-5000 karakteres rövid összefoglalóval
g) oktatási anyag (a jelenlegi oktatási anyagokhoz és tankönyvekhez kapcsolódó, vagy azokhoz képest új, az adott kort hitelesen bemutató oktatási anyag, segédanyag)
h) kiadvány
i) egyéb más, az előbbiek során nem felsorolt műfajba tartozó alkotás/pályamű

A pályázatokat a pályázó személy anyaországától függetlenül magyar nyelven kell benyújtani.

Benyújtandó:
A kiadvány terve (amely tartalmazza a megjelentetni kívánt tanulmányok, szépirodalmi alkotások stb. kéziratát/képanyagát, az elkészítés tervezett ütemezését, a kiadvány célcsoportját, a kivitelezésre vonatkozó elképzeléseket, a tervezett darabszámot, a felkért szakértőket, a projekt kommunikációs tervét stb.), valamint a részletes költségterv – a kiírásban meghatározott módon.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 30.000.000 Ft.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 100.000 Ft, felső határa 2 500 000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

Benyújtási határidők (szakaszos):
• 2016. január 22.
• 2016. február 22.
• 2016. március 22.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu

(forrás: emet.gov.hu)