Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.

Az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2015. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31. között van lehetőség.

Amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2010. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére már csak 2016. március 1-31. között nyílik lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki
– mezőgazdasági üzemének méretét a 2015. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte, és
– a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A kifizetési kérelmet 2016. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVHhoz.

(forrás: mvh.gov.hu)