A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2016. (VI. 15) számú közleménye a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról.

A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról szóló 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet 1. § 5. pontja és 2. § (1) bekezdése értelmében a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő, az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti egyéb mezőgazdasági terméket, azaz uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó, a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert termelői csoportok, valamint a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői csoportok a gazdasági versenyképességük fokozására nyújtott, értékesítési tevékenységükkel összefüggő egyszeri, vissza nem térítendő, általános csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosultak.

A támogatás mértéke egy termelői szervezet esetében tagonként legfeljebb 200 ezer Ft.

Az MVH a jövedelempótló támogatás összegét a termelői szervezet és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg.

A támogatás igénybevételére az termelői szervezet jogosult, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
• a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban előírtak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint átlátható szervezetnek minősül;
• nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt;
megfelel annak a feltételnek, hogy a legutolsó lezárt gazdasági évében az összes értékesítésből származó mérleg szerinti árbevételének legalább 70 %-át uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék forgalmazásával éri el.

A támogatási kérelmet jelen közlemény melléklete szerinti, N0452 számú „Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon 2016. június 22-éig postai úton az alábbi címre kell benyújtani.

(forrás: mvh.gov.hu)