A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet nemzetközi és/vagy országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) támogatására.

Pályázók köre:

o jogi személyek;
o egyéni vállalkozók.

Pályázati cél: Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

Pályázati feltételek:
o a rendezvény belföldön valósul meg (több országban zajló rendezvénycsomag esetén a nyújtott támogatásból kizárólag a Magyarországon megvalósuló rendezvény támogatható);
o magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
o gasztronómiai rendezvény megvalósítását célzó pályázat esetén: magas gasztronómiai értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához;
o a rendezvény 2016. április 1.–2017. március 31. között valósul meg;
o a rendezvény időtartama legalább 2 nap;
o programterv/struktúra: a rendezvény, fesztivál gerincét alkotó programok, azok helye és ideje a kiírás időpontjában ismert, több elkülöníthető programot tartalmaz;
o a rendezvény összköltsége legalább 5 millió Ft (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg);
o széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma dokumentáltan (film, fénykép stb.) legalább 5 ezer fő;
o saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel vagy bérleti díjból származó bevétel vagy az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származó szponzorációs bevétel), amely eléri költségvetésének (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg) legalább 20%-át (A tervezett bevételeket a pályázati adatlapon lévő részletes költségvetésben – adatlap 4. pontja – is szerepeltetni kell:
o a pályázat beadásakor már rendelkezésre álló, az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származószponzorációs bevételeket a 4.2.1. pontban kell feltüntetni (a kollégium a 4.2.1.ponton belül az „Egyéb kapott támogatás, ideértve az államháztartáson kívüli szervezettől kapott bármely támogatást ” soron feltüntetett összeget fogadja el bevételként/,
o a 4.2.2. pontban a várható bevételeket /jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel, olyan az államháztartás alrendszerein kívüli forrásból származó szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére/kell feltüntetni.);
o a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik;
o a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja, a célcsoportoknak megfelelő marketingtevékenységet folytat (A tervezett marketingköltséget a pályázati adatlapon lévő részletes költségvetésben – adatlap 4. pontja – is szerepeltetni kell: a 4.1.5. pont B oszlopában feltüntetett összeg minimum 15%-át be kell állítani a B oszlopban „reklám- és marketingköltség”-ként, függetlenül attól, hogy a pályázó igényel-e rá támogatást vagy sem.);
o a rendezvény naprakész, saját online felülettel rendelkezik;
o amennyiben a fesztivál a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő után valósul meg a pályázó vállalja, hogy:
o a szervezők a rendezvény honlapjáról vagy online felületéről közvetlen linket biztosítanak az NKA és a Magyar Turizmus Zrt. számára;
o a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy egységstandot kap, ahol információs tevékenységet folytathat a pályázóval egyeztetve (amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak);
o csatolja a területén illetékes Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóság (RMI) szakmai véleményét;
csatolja a területén illetékes, a Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM szervezet szakmai véleményét (a szervezetek elérhetőségei a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján megtalálhatók: http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/turisztikai-desztinacio-menedzsment-szervezetek-tdm-regisztracioja;
o a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Nem kap támogatást a pályázat, ha:
o a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott;
o gasztronómiai rendezvény esetén a kulturális kísérőprogramok színvonala nem megfelelő;
o sportrendezvény vagy ahhoz kapcsolódó kísérő rendezvény megvalósítását, illetve
o szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja (kivételt képeznek a kulturális program részét képező mesterkurzusok, workshopok);
o a pályázó állami ünnepekhez kapcsolódó rendezvény, politikai rendezvény, helyi jelentőségű, egy települést és annak lakóit érintő esemény (falunap), vállalati/céges rendezvény szervezéséhez kér támogatást.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:
• az 5 millió Ft–10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-a;
• a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a, maximum 15 millió Ft.

A kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. Ebben az esetben a kollégium meghatározza, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadóművészek fellépésének tiszteletdíja;
• együttesek fellépésének tiszteletdíja;
• szakmai közreműködők tiszteletdíja;
• műsor vásárlása (produkciók);
• szerzői jogdíj;
• utazási költség;
• szállítási költség;
• szállásköltség;
• csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem);
• terembérleti díj;
• helyszínbérleti díj;
• sátor bérleti díja;
• pavilonbérleti díj;
• audiovizuális eszközök bérleti díja;
• színpad bérleti díja;
• színpadtechnika bérleti díja;
• színpad építési és bontási költsége;
• hangtechnikai szolgáltatás;
• fénytechnikai szolgáltatás;
• vetítéstechnikai szolgáltatás;
• installációs költség;
• nagyítás;
• paszpartu;
• keretezés;
• díszlet;
• jelmez;
• kellék;
• nyomdai előkészítés;
• nyomdaköltség;
• reklám- és marketingköltségek.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

Pályázni 2016. április 1. és 2017. március 31. között megvalósuló programokra lehet. Az adott rendezvény megvalósításával kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap lehet.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj  összege 3,5 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 35.000 Ft + 27% áfa összegnél –, köteles befizetni.

A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja. Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg) minimum 10%-a.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. május 23- án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)