A szarvasmarha, juh és a kecske állatállományokat érintő, a kéknyelv betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatban 2015. május 1-jétől 2015. július 15-ig teljesített önkéntes vakcinázás költségeihez vissza nem térítendő, mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az a szarvasmarha, kecske-, illetve juhtenyésztő jogosult, aki megfelel a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező – legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg – nyilvántartásba vetesse magát az MVH Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe, illetve bejelentse a saját névre szóló, érvényes fizetési számlaszámát és a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését (az ún.KKV-kódot).

A 2015. május 1. és 2015. július 15. közötti időszakban teljesített önkéntes kéknyelv immunizálási szolgáltatásról kiállított számla nettó (Áfát nem tartalmazó) értékének 100 százaléka.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmeket a 2015. július 15. – 2015. augusztus 5. közötti időszakban lehet benyújtani.

(forrás: www.mvh.gov.hu)