A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfitartók a baromfitenyésztés során az előírásokon túlmutató kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

A Rendelet alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely :

• a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
o a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
o a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll,
o a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, továbbá átlátható szervezetnek minősül,
o a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül,
o nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
o eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet előírásainak,
o a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házityúk esetében a tojás termelését saját kockázatomra végzi, saját vagy integrátori finanszírozással a vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve továbbtartásra vagy vágásra, házityúknál a megtermelt tojást keltetésre vagy forgalmazásra, illetve feldolgozásra adja át,
• vállalja a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételéről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenység legalább öt éven át történő folytatását,
• a tevékenységemnek megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik,
•  valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségnek eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és erről rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolásával,
• a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában vállalkozása nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás az igénylő által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény időpontjában még bennálló állományra igényelhető.

A támogatási kérelmet, 2015. IV. negyedévében, azaz 2015. október 1-jén illetve azt követően bekövetkezett gazdasági esemény vonatkozásában baromfi megnevezés-csoportonként (baromfifaj és annak hasznosítási iránya)  a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. 

(forrás: mvh.gov.hu)