A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a baromfi és sertés ágazatban az állatjóléti támogatások igénybevételének feltételei megváltoznak a 2016. támogatási évtől.

A támogatás igénylése már két körben történik a 2016. támogatási évre vonatkozóan. Így a 2016 évi támogatás igénybevételéhez első lépésként, támogatási kérelmet kell benyújtani még ebben az évben, 2015. december 7-e és 2015. december 31-e között az MVH által rendszeresített új nyomtatványokon az MVH ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

Az új támogatási kérelemhez szükséges nyomtatványok a baromfi állatjóléti támogatás igénybevételéhez a 155/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény, a sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez 154/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény mellékletei között találhatóak meg.

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a Támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani 2015. december 31-éig, a hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket az MVH-nak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

A Kifizetési kérelmeket 2016. évben – kizárólag a 2016-os támogatási évre vonatkozóan támogatási kérelmet jóváhagyó/részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek nyújthatják majd be. A kifizetési kérelmeket postai úton – a teljes negyedévre vonatkozóan – a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez, a fenti MVH Közleményekben rendszeresített új kifizetési kérelem nyomtatványokon.

Kérik, hogy a Támogatási, illetve a Kifizetési kérelmek benyújtása előtt, a Támogatások / Nemzeti támogatások / Baromfi állatjóléti támogatás / Tájékoztatók, illetve Támogatások / Nemzeti támogatások / Sertés állatjóléti támogatás / Tájékoztatók menüpontok alatt megtalálható, a nyomtatványok helyes kitöltését, értelmezését segítő segédleteket minden esetben olvassák el.

Felhívják továbbá ügyfeleik figyelmét arra is, hogy a 2015. IV. negyedévére vonatkozó állatjóléti támogatás iránti kérelmeket 2016. január 31-éig kell benyújtani az MVH-hoz, baromfi esetében a 125/2015 (X. 21.) számú MVH Közlemény mellékleteként megjelentetett N0619 számú kérelem nyomtatványon, sertés esetében a126/2015 (X. 21.) számú MVH Közlemény mellékleteként megjelentetett N0618 számú kérelem nyomtatványon.

(forrás: mvh.gov.hu)