A Veszprém Megyei Kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére.

A támogatás célja Veszprém megyében legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.
A pályázaton részt vehet, aki

– a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a járási hivatal foglalkoztatási osztálya (korábban: munkaügyi kirendeltség) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül és
– önmaga foglalkoztatását kizárólag

a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vállalja,

– vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi és azt a támogatás visszafizetésének időtartamáig, de legalább három évig fenntartja, –
a pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
– rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, – rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő – saját forrással. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, valamint a bankhitel.)
– építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
– hatósági engedélyhez kötött támogatott tevékenység esetén rendelkezik annak megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,
– rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel,
– vállalja, hogy vállalkozói bankszámlájára, lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez, melynek igazolására a bankszámlát vezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levelet legkésőbb a hatósági szerződés megkötésekor benyújtja.

A támogatás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. A rendelkezésre álló megyei forrás összege: 60.000.000 Ft.

A támogatás formája 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek.

A  pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2016. június 30-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.)

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/)