A Baranya Megyei Kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja a legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek önfoglalkoztatásának elősegítése beruházási célú támogatással.

Pályázhat:

-aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott,

– vagy rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül, és vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel
 

a) egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy
b.) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c.) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

A támogatás formája és mértéke:

1. Legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás – pályázat alapján –, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető. (Az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.)

2. Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás – kérelembenyújtás alapján. A kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér az irányadó a támogatás megállapításánál. A 2. pontban szereplő támogatási forma csak a tőkejuttatásos támogatással együtt igényelhető!

A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára legkésőbb 2015. október 9-ig.

(forrás: kormanyhivatal.hu, Baranya Megyei Kormányhivatal)