Az 1333/2012. (IX. 7.) Korm. Határozatban foglaltak szerint a GOP-2.1.1 konstrukcióra rendelkezésre álló keret 81 milliárd forintról 105 milliárd forintra változott. Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási határidő előtt a beadás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja.

A módosítás eredményeként lehetőség van arra, hogy a konstrukció teljes keretösszegének erejéig kötelezettségvállalás történjen a különböző pályázati felhívások alatt, rugalmasan igazodva a piaci igényekhez, és a forráskeret kimerülése esetén minden felhívás egyidejűleg kerüljön felfüggesztésre.

A pályázati felhívás C.3. „Nem elszámolható költségek” fejezet j) pontját töröltük, a korlátozás a beadott pályázatok esetében nem alkalmazandó.