A háromfázisú pályázati forrás fő célja, hogy a hagyományos és új szektorok, a kreatív szektor, az együttműködő fogyasztásra épülő gazdaság, a kulturális örökség és a társadalmi gazdaság terén működő kis- és középvállalkozások számára lehetővé váljon az innováció és a növekedés az új üzleti modellek és a szervezeti változás segítségével.

Új üzleti modellek kidolgozása a befogadó, innovatív és reflektív társadalmak elérése érdekében

A háromfázisú pályázati forrás fő célja, hogy a hagyományos és új szektorok, a kreatív szektor, az együttműködő fogyasztásra épülő gazdaság, a kulturális örökség és a társadalmi gazdaság terén működő kis- és középvállalkozások számára lehetővé váljon az innováció és a növekedés az új üzleti modellek és a szervezeti változás segítségével.
Az 1. fázis a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése annak érdekében, hogy az adott iparág számára jelentős újdonságot hordozó innovációs ötlet/koncepció (például új termékek, folyamatok, dizájn, szolgáltatások és technológiák, illetve meglevő technológiák új piaci alkalmazási lehetőségei) technológiai/gyakorlati, valamint gazdasági életképessége igazolást nyerjen.

Az 1. fázis során az innovációhoz kapcsolódóan fel kell mérni és elemezni a vállalat nyereségtermelő képességének terén jelentkező szűk keresztmetszeteket, amelyeket a 2. fázis keretében megvalósuló projekt hivatott kezelni a befektetésarányos megtérülés növelésével. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy előzetes üzleti tervet, amely az adott innovációs ötletre épül. Az előzetes üzleti tervnek már tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyeket egy részletes üzleti tervben kifejtenek. Az első fázis keretében megvalósuló projekt eredménye a kidolgozott üzleti terv.

A támogatás mértéke egyösszegű támogatásként nyújtott 50 000 EUR.

A projektek várható megvalósítási időszaka 6 hónap.

A 2. fázis keretében olyan innovációs projektek támogathatók, amelyek esetében stratégiai üzleti terv támasztja alá a vállalat versenyképességét, illetve növekedési potenciálját a vállalat által azonosított kihívások terén. A projekt keretében tervezett lépéseknek olyan innovációs tevékenységekre kell koncentrálniuk, mint az innovációs ötlet (termék, folyamat, szolgáltatás, stb.) vonatkozásában releváns termék-demonstráció, tesztelés, prototípus-készítés, piaci bevezetés előtti tesztelés, léptéknövelés, méretcsökkentés, dizájn, (más) piacra történő alkalmazás, annak érdekében, hogy a termék piaci bevezetése lehetővé váljon.

A pályázati felhívás 2. fázisa keretében megvalósuló projektek esetében 0,5-2,5 millió EUR támogatás biztosítja a megfelelő projektméretet. Azon pályázatokat sem utasítják el, amelyek ettől eltérő (magasabb vagy alacsonyabb) összegű támogatási igényt tartalmaznak.

A projektek várható megvalósítási időszaka 12-24 hónap.

A kis- és középvállalkozások támogatását célzó intézkedés 3. fázisának célja az 1. és 2. fázis keretében támogatott projektek gazdasági hatásának növelése üzleti, személyre szabott tanácsadási szolgáltatással. A 3. fázis nem minősül az 1. illetve 2. fázis folytatásának, de speciális támogatást nyújt a kis- és középvállalkozások támogatását célzó intézkedés kedvezményezettjeinek mind az 1. és 2. fázis során, mind pedig azt követően. Valamennyi, a 3. fázis keretében nyújtott támogatás egyetlen, meghatározott belépési ponton keresztül lesz elérhető, mely egyben információs portálként és networking térként is funkcionál.

A rendelkezésre álló keretösszeg 22 200 000 EUR. A támogatási formája vissza nem térítendő, a támogatási intenzitás: 70%.

Kedvezményezett: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Konzorciumi előírás: Kis- és közepes vállalkozások vagy ezek konzorciuma.

A benyújtási határidő: 2017.11.08.

(forrás: http://palyazatokmagyarul.eu/)